Nieuws

ChristenUnie bezoekt WIL in De Westereen

dsc00017[79188]maandag 19 maart 2018 11:54 De Christenunie is een groot voorstander van inclusieve samenleving. De activiteiten van Wil ondersteunen zij dan ook van harte. “We willen dat straks in de nieuwe school en sporthal in Damwald ook ruimte wordt gemaakt voor de mensen van Wil” vertelt Lijsttrekker Gerben Wiersma lees verder

Ontwikkeling wegen en omgeving

centrale asvrijdag 27 januari 2017 13:00 In mijn portefeuille zit voornamelijk de Ruimtelijke Ontwikkeling. Dan gaat het over wegen en omgeving, groenontwikkeling. Ook recreatie hoort daar bij. En nu de Centrale As klaar is, is dan nu de volgende fase. Namelijk Kansen in Kernen. lees verder

Zondagsrust is winkelrust

Economie 2donderdag 26 januari 2017 12:51 Al een poosje wordt door gemeenteraden in ons land besloten tot winkelopening op zondag. Vandaar dat ook aan onze fractie de vraag gesteld wordt hoe wij hier in staan. Staat dit ter discussie? Wat onze fractie ChristenUnie betreft staat dit niet ter discussie. Ons verkiezingsprogramma is hier duidelijk over: ChristenUnie Dantumadiel is tegen de opening van winkels op zondag. Daarom hebben wij dat ook vastgelegd in het coalitieakkoord van 2014. lees verder

Vooruitblik op 2017

Driezumwoensdag 25 januari 2017 12:56 Het jaar 2017, wat zal het ons brengen? Als fractie wensen we iedereen Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. En om met onze CU-voorman Gert-Jan Segers te spreken..... Er is hoop. lees verder

ChristenUnie op bezoek bij Mavo De Saad

DeSaad1maandag 03 oktober 2016 16:24 Op vrijdagmiddag 16 september werden de 4 afdelingen van de ChristenUnie (Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerland) hartelijk ontvangen bij de MAVO De Saad te Damwâld. Aanleiding was wat de gemeente en school voor elkaar kunnen betekenen in het belang van de leerling! Zo subsidieert de gemeente programma’s als Geweld is niet oké, schoolmaatschappelijk werk en zijn er mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning. Met als doel leerlingen sterker in hun schoenen te leren staan als voorbereiding op een plaats in de maatschappij. lees verder